JavaScript seems to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website. Click here for instructions on enabling javascript in your browser.

Algemene voorwaarden

Yumuka Industries GmbH.
Algemene Bedrijfsvoorwaarden (Stand: April 2006)


Algemeen
truestore.nl, truestore.eu truestore.de en truestore zijn handelsnamen van Yumuka Industries GmbH. Alle overeenkomsten die over deze websites zijn afgesloten tussen de verkoper en de koper liggen deze algemene bedrijfsvoorwaarden ten gronde. Wederzijdse aanspraken die uit de overeenkomsten tussen de partijen worden door deze algemene voorwaarden geregeld, tegenoverstaande voorwaarden.

Overeenkomst
Yumuka Industries levert de bestelde goederen of diensten aan de koper zodra de offerte aanvaard is. Mocht de verkoper achteraf merken dat de produkt beschrijving, prijs of levervaardigheid foutief was, zal de verkoper de koper hierover infomeren. De koper kan de offerte in veranderde vorm nogeens bevestigen, bij nalaten is de overeenkomst ongeldig.
Alle aanbiedingen en promoties in de webshop en de aangetoonde prijzen zijn vrijblijvend. Door het klikken op de bestel knop (button) treedt de koper in een bindende overeenkomst met de vekoper. Onvangstbevestiging volgt electronisch na het verzenden van de bestelling. De koopovereenkomst komt met het versturen van de leverbevestiging tot stand.

Zichttermijn en reclames
De koper heeft een wettelijke zichttermijn van 14 dagen. De goederen dienen uiterlijk 14 dagen na ontvangst van deze door de koper, bij de verkoper retour te zijn ontvangen.
De retour zending is op risiko en kosten van de verkoper tenzij de waarde van de zending hoger is als netto € 40,-. In het laaste geval draagt de koper de kosten , tenzij de zending verkeerd of foutief was. De koper kan zich eveneens schriftelijk beroepen op het recht van de zichttermijn, deze dient uiterlijk binnen 14 dagen na onvangst van de goederen aan shop@truestore.eu zijn verzonden. Franko vrije zendingen worden niet aangenomen.

Adres voor de retour zendingen:

Yumuka Industries GmbH. Gladbacher Str. 150 41462 Neuss Duitsland

De verkoper behoudt het recht tot een vergoeding voor het gebruik, verslijt of beschadiging van de geretourneerde goederen door de koper. De koper kan voorkomen door de goederen in haar origineel toestand met alle labels en verpakking te retouneren.

Leveringsvoorbehoud

Kan de vekoper na het afsluiten van de overeenkomst niet meer kunnen of wel wettelijk mogen leveren dan aan zij of een kwalitatief gelijkwaardige produkt aanbieden of wel van de overeenkomst terug treden.

Levering
De gehele verlies door beschadiging of diefstal tijdens transport is verzekerd door de duitse post en UPS. Gewone postzendingen zijn niet verzekerd en worden voor risko van de koper verstuurd. Wij vragen u inkomplete of beschadigde levering binnen 24 na onvangst bij ons te melden. Zichtbare beschadigingen , ook van de vepakking, is meteen te melden en te vermerken bij de bezorger van de goederen. Bij nalaten vervalt de aanspraak van de koper tegenover de verkoper.

Prijzen
Alle prijzen in de webshop zijn inkl. de op het moment van rekeningstelling geldende duitse BTW.

Eigeindomsvoorbehoud
Alle door verkoper geleverde artikelen blijven eigendom van verkoper totdat koper alle verplichtingen uit alle met verkoper gesloten overeenkomsten is nagekomen. Garantie Der verkoper garandeert dat de goederen op het moment van levering vrij zijn van technishe en materiële fouten, m.a.w. geschikt voor het gebruik waarvoor deze bedoeld is. De koper heeft foute, beschadigde of inkomplete levering binnen 14 dagen na ontvangst te melden bij de verkoper. Voor zover er bij de artikelen niets anders is aangegeven, geldt de wettelijke garantietijd van 2 jaar voor reclamaties, die op materiële en of productiefouten terug te voeren zijn. Deze garantie is geldig, zolang de waren vakkundig behandeld en alleen voor het aangegeven inzetbereik gebruikt worden

Aan te wenden recht
Op het met Yumuka Industries GmbH. gesloten koopverdrag vindt het Duitse recht, onder uitsluiting van het UN-kooprecht,