JavaScript seems to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website. Click here for instructions on enabling javascript in your browser.

Herroepingsrecht

Herroepingsrecht
U kunt als consument uw overeenkomstverklaring (bestelling) binnen 14 dagen zonder opgave van redenen herroepen. Uw herroepingstermijn bedraagt 14 dagen met begin vanaf de dag dat u of een derde in uw naam, de waren ontvangen of opgehaald hebt/heeft. Om uw bestelling te herroepen moet u ons:

Yumuka Industries GmbH
Hammer Land Str. 115a
41460 Neuss
Tel +49 2131 278461
Fax. +49 2131 278406
shop@truestore.eu

schriftelijk verklaren (bv. per post, fax of email informeren) over uw wens om de bestelling of een deel hiervan te herroepen.

Gevolgen van de herroeping
In het geval van een werkzame herroeping moeten de van beide zijden ontvangen goederen geretourneerd worden en de ontvangen prestaties terug worden betaald. Kunt u ons de ontvangen goederen niet of gedeeltelijk niet of slechts in verslechterde toestand terug geven, dient u in zoverre vervanging van de waarde te verrichten. Voor de verslechtering van de goederen en voor ontvangen prestaties dient u vervanging van de waarde te verrichten in zoverre de prestaties of de verslechtering tot een omgaan met de waren te herleiden is, die het controleren van de eigenschappen en het functioneren overschrijdt. Met „controleren van de eigenschappen en het functioneren“ wordt bedoeld het testen en uitproberen van de betreffende waren, zoals dit in een winkel mogelijk en gebruikelijk is. De koper draagt de kosten van de retourzending. Wij verplichten ons de vergoedingen die uit de herroepinig ontstaan, binnen 14 dagen terug te storten. Wij behouden het recht de vergoeding te verweigeren of te verrekenen in het geval van nog niet ontvangen retourgoederen of door een verslechtering van de retourgoederen.

De koper dient de goederen zo snel als mogelijk en binnen 14 dagen na ingang van uw herroeping aan ons terug te sturen aan:

Yumuka Industries GmbH
Hammer Land Str. 115a
Halle 4
41460 Neuss
Tel +49 2131 278461
Fax. +49 2131 278406
shop@truestore.eu

Einde van de informatie over het herroepingsrecht